Pàgines

dijous, 29 de novembre de 2018

5+5 EINES PER A LA IGUALTAT


El Consell Comarcal de les Garrigues, per donar compliment al seu I Pla d’igualtat de gènere 2017-2021, organitza una formació el dia 13 de desembre a les 12 hores. La formació porta per títol “EINES PER A LA IGUALTAT. Comunicació i llenguatge igualitari”, que anirà a càrrec de Maribel Bella. Amb aquesta formació es pretén assolir l’objectiu de capacitar el personal de l’administració i cos polític sobre els usos no sexistes del llenguatge, dins de la línia estratègica 2 del Pla intern de l’ens comarcal.