Pàgines

divendres, 14 de desembre de 2018

Formació sobre comunicació i llenguatge igualitari al Consell Comarcal de les Garrigues


 5+5

EINES PER A LA IGUALTAT


El Consell Comarcal de les Garrigues, a través del Servei d'Informació i Atenció a les Dones (SIAD), va organitzar el dia 13 de desembre la jornada de formació Eines per a la igualtat, en què l'agent d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes Maribel Bella va parlar sobre comunicació i llenguatge igualitari.
La formació estava adreçada a càrrecs electes i personal tècnic de l'Administració i tenia com a finalitat capacitar el personal i cos polític sobre els usos no sexistes del llenguatge, dins de la línia estratègica 2 del I Pla d'Igualtat de gènere del Consell Comarcal de les Garrigues 2017-2021.