Pàgines

divendres, 12 de juny de 2009

CONVOCATÒRIA 2009 PER A ENS LOCALS

L'Institut Català de les Dones ha obert la convocatòria 2009 de subvencions a ens locals per finançar les despeses derivades de l'elaboració, la implementació o el desenvolupament de plans o polítiques transversals de dones.

Són subvencionables els supòsits següents:
  • Disseny i elaboració d'un Pla de polítiques de dones, que ha d'aprovar l'òrgan de govern de l'ens local abans del termini de justificació d'aquesta convocatòria. Aquest Pla ha de contenir una diagnosi i ha d'especificar-ne la vigència, que ha de ser com a mínim de tres anys.
  • Implementació de projectes, programes o actuacions inclosos en un Pla de polítiques de dones, aprovat per l'òrgan de govern de l'ens local.

Per més informació podeu consultar el DOGC núm. 5397, on trobareu:

RESOLUCIÓ ASC/1558/2009, de 26 de maig, per la qual s'aproven les bases per a la concessió de subvencions a ens locals per finançar les despeses derivades de l'elaboració, la implementació o el desenvolupament de polítiques de dones, i s'obre la convocatòria pública per a l'any 2009.

Tota la informació d'aquesta convocatòria de subvencions també la podeu trobar al web de l'Institut Català de les Dones:

www20.gencat.cat/portal/site/icdones

dimecres, 10 de juny de 2009

“Premios IRENE: la paz empieza en casa”

Des del Servei d’Informació i Atenció a les Dones de les Garrigues (SIAD) us volem informar sobre la convocatòria “Premios IRENE: la paz empieza en casa”, del Ministerio d’Educación. Aquest premis estan dirigits a col·laborar des del sistema educatiu amb l’eradicació de la violència i la promoció de la igualtat real entre dones i homes. Es premiaran experiències educatives, materials curriculars i de suport, i tots aquells treballs innovadors que contribueixin a prevenir i eradicar. Podran participar els professors, professores i professionals de l’educació que exerceixen la seva activitat en centres d’ensenyament espanyols finançats amb fons públics, que estiguessin en actiu durant la realització de l’experiència o activitat que es presenta que es presenta a concurs.
Per més informació podeu consultar el següent document:

BOE: 9518 Resolución de 28 de abril de 2009, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se convocan los «Premios IRENE: la paz empieza en casa», para 2009.