Pàgines

dimecres, 24 de febrer de 2010

DONES EMPRENEDORES DE LES BORGES BLANQUES


El proper dia 8 de març se celebra el DIA INTERNACIONAL DE LES DONES i en commemoració s’ha organitzat un acte que tindrà lloc a les 18 h a la Sala de la Cultura de les Borges Blanques.

L’acte porta per títol DONES EMPRENEDORES DE LES BORGES BLANQUES, amb el qual es pretén donar a conèixer experiències de dones del nostre municipi que treballen en diferents àmbits i que estan al capdavant del seu negoci. Ens explicaran com van ser els seus inicis, com gestionen el temps, etc. Aquesta activitat de compartir i fer visibles les experiències de les dones estarà acompanyada per d’altres, com un recital de cançons i una lectura de poemes.

El programa del 8 de març és el següent:
  • Lectura del manifest.
  • Actuació de Laia Garra, que oferirà un recull de cançons.
  • Taula rodona amb la intervenció de diferents emprenedores del nostre municipi.
  • Lectura de poemes a càrrec de Teresa Vilà.

L’acte finalitzarà amb el sorteig de regals entre les persones assistents i un refrigeri.

Cal agrair la col·laboració de les dones del municipi de les Borges Blanques, les quals han fet possible l’organització d’aquest acte, liderat i desenvolupat per dones del municipi.

divendres, 12 de febrer de 2010


INTRODUCCIÓ

Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista

La finalitat d’aquesta Llei és establir els mecanismes per contribuir a l’eradicació de la violència masclista que pateixen les dones i reconèixer i avançar en garanties respecte al dret bàsic de les dones a viure sense cap manifestació d’aquesta violència.

La lluita contra la violència masclista és part del procés de les dones per a fer efectius els seus drets i construir un entorn que en permeti el lliure desenvolupament. Aquest trajecte té una llarga història al nostre país, gràcies a la qual les dones, malgrat les situacions adverses, han desenvolupat uns espais propis d’autonomia.

Aquesta Llei estableix mesures integrals respecte a la prevenció i la detecció de la violència masclista i de sensibilització respecte a aquesta violència, amb la finalitat d’eradicar-la de la societat, i també reconeix els drets de les dones que la pateixen a l’atenció, l’assistència, la protecció, la recuperació i la reparació integral.

La difusió del coneixement sobre la violència masclista s’ha de dur a terme en tots els àmbits socials i, molt especialment, entre les persones professionals que treballen amb les dones en situacions de violència, i per tots els mitjans que estan a l’abast.

OBJECTIU DE LA FORMACIÓ

El propòsit general de millorar la formació i la coordinació dels i de les professionals que treballen en l’àmbit de la violència masclista es vehicula a través de dos objectius específics:

- Difondre i promoure entre els i les diferents professionals que s’hi dediquen els coneixements, les actituds i les habilitats per a la millora de la detecció i la intervenció davant dones que han patit o pateixen violència masclista i els seus fills i les seves filles.

- Crear un espai de trobada, debat i formació entre els i les professionals dels àmbits sanitaris, socials, educatius, jurídics. . . relacionats amb l’atenció a les víctimes de violència masclista.

TEMARI

BLOC I
- Detecció precoç: etapes i dinàmica de la violència masclista en l’àmbit domèstic; l’agressor; els fills i les filles; estrès posttraumàtic,; estats dissociatius, i agressions sexuals.
- Detecció tardana: la síndrome d’Estocolm; Judith Herman; estrès posttraumàtic complex (diagnòstic diferencial).

BLOC II
- Abordatge per a una detecció precoç: indicadors en la història clínica; obstacles per a la detecció precoç; entrevista amb la víctima i l’agressor, i exploració i aspectes forenses.

- L’informe: documentació aportada; exploració psicopatològica; credibilitat; valoració del risc de noves agressions; valoració del risc de retirada de l’acusació; pronòstic, i ratificació de la denúncia en el judici.
- Derivació responsable: abordatge segons la col·laboració o no de la dona.

BLOC III
Lleis recents i mites masclistes:
- Ordre de protecció: la masoquista i el trencament de l’allunyament.
- Llei contra la violència masclista: les maltractadores, i les denúncies falses.
- Regularització de la prostitució: la prostituta feliç.
- Llei del divorci: custòdia compartida, i la síndrome d’alienació parental.
- Aspectes sociològics: estils amorosos de l’home i de la dona.
- La llei d’igualtat: una via cap a l’esperança.

PROFESSORA
Senyora Consuelo Barea Payueta, metgessa psicoterapèuta especialitzada
en l’àmbit de la violència masclista.

A QUI S’ADREÇA
Va adreçat als i les professionals que intervenen en la xarxa d’atenció a dones
que han estat víctimes de violència masclista i als seus fills i filles, i a professionals dels diferents àmbits (serveis socials, jurídics, de salut, de seguretat, d’educació, etc .).

LLOC, DIA I HORA
Lloc: sala de plens del Consell Comarcal de les Garrigues
Av. Francesc Macià, 54
25400 Les Borges Blanques
Tel. 973 142 658

Dies: 11, 12, 25 i 26 de març de 2010
Horari: de 9 h 14 h
Hores lectives: 20

INSCRIPCIÓ
GRATUÏTA
Places limitades: fins al 5 de març.
La inscripció s’ha de fer trucant al Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) al 973 142 658 o per correu electrònic a siad@garrigues.cat

dilluns, 8 de febrer de 2010

CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS A ENS LOCALS DE L'INSTITUT CATALÀ DE LES DONES - 2010

RESOLUCIÓ ASC/190/2010, de 22 de gener, per la qual s'aproven les bases per a la concessió de subvencions a ens locals per finançar les despeses derivades de l'elaboració, la implementació o el desenvolupament de polítiques de dones, i es fa pública la convocatòria per a l'any 2010.

  • En la convocatòria de subvencions a ens locals per finançar les despeses derivades de l'elaboració, la implementació o el desenvolupament de plans o polítiques transversals de dones són subvencionables els supòsits següents:
    Disseny i elaboració d'un Pla de polítiques de dones, que ha d'aprovar l'òrgan de govern de l'ens local abans del termini de justificació d'aquesta convocatòria. Aquest Pla ha de contenir una diagnosi i ha d'especificar-ne la vigència, que ha de ser com a mínim de tres anys.
  • Implementació de projectes, programes o actuacions inclosos en un Pla de polítiques de dones, aprovat per l'òrgan de govern de l'ens local.

Per més informació podeu consultar:

- DOGC núm. 5560 (4.2.2010)
- http://www.gencat.cat/icdona/