Pàgines

divendres, 11 de març de 2011

BECA DE RECERCA CRISTINA DE PIZÀN 2011 (convocatòria)

Organisme atorgant: AJUNTAMENT DE LLEIDA - REGIDORIA DE POLÍTIQUES D’IGUALTAT

Objecte: La Regidoria Polítiques d’Igualtat convoca Beques d’investigació amb l’objectiu de donar suport al treball que es desenvolupa en l’àmbit de la igualtat d’oportunitats entre dones i homes i, alhora, incentivar propostes d’actuació en favor de l’equitat de gènere i per a la consolidació d’una societat més justa, equitativa i solidària.

Beneficiaris: Poden participar-hi totes les persones, de forma individual o col·lectiva, que estiguin interessades a desenvolupar accions en relació a la igualtat d’oportunitats de gènere.

Característiques: Es valoraran aquells projectes d’investigació que tinguin com a objectiu aportar dades noves sobre la realitat social, històrica, política, laboral, econòmica i cultural de les dones de Lleida i de l’entorn més immediat.

Qui guanyi la beca disposarà de 6 mesos per a la realització i presentació de l’estudi, a comptar des de la data d’emissió del veredicte

Dotació: La dotació econòmica és de 3.000 euros per a cada beca.

Lloc de presentació sol·licituds: Les sol·licituds es lliuraran a nom de Jurat de la VII Beca de Recerca Cristina de Pizan, a l’Oficina Municipal d’Atenció Ciutadana (OMAC) de l’Ajuntament de Lleida. Plaça Paeria, 11 – baixos (edifici Pal·las).

Termini de presentació sol·licituds: Fins el 31 de gener de 2012.

Normativa Bases i convocatòria (BOP Lleida 34 de 8.3.2011)