Pàgines

divendres, 25 de març de 2011

PREMIS D'EXCEL·LÈNCIA A LA INNOVACIÓ PER A DONES RURALS 2011 (Convocatòria)

Organisme convocant: MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO

Objecte: Es convoca la II edició dels Premis d'Excel•lència a la Innovació per a Dones Rurals, corresponents a l'any 2011.
L'objecte d'aquests premis és distingir projectes originals i innovadors, que apliquin models de negoci basats en la gestió sostenible dels recursos rurals que permetin explorar nous jaciments de lloc de treball o que responguin a les necessitats de les dones en el medi rural, per tal de contribuir al desenvolupament sostenible del medi rural.

Candidats: Els premis estan dirigits a aquelles persones físiques o jurídiques espanyoles privades que, pel que fa al que disposen els seus estatuts o normes per les quals es regeixin, exerceixin la seva activitat preferentment en el medi rural i cuyo domicili social es trobi en el medi rural, entès segons la definició de la Llei 45/2007 de 13 de desembre de desenvolupament sostenible del medi rural.

Dotació: L'import del premi ascendirà a 25.000 euros, per a un total de 300.000 euros disponibles per a premiar fina a 12 projectes.

Lloc de presentació de candidatures: Les sol•licituds es presentaran en el Registre General de la Secretaría de Estado de Medio Rural y Agua.

Termini de presentació de candidatures: Fins al 23 d'abril de 2011.

Normativa:
Convocatòria (BOE 71 de 24.3.2011)
Bases reguladores (BOE 49 de 25.2.2010)