Pàgines

dimarts, 18 d’octubre de 2011

Premi del concurs de microrelats amb motiu de la commemoració del Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència envers les Dones (Convocatòria)

Organisme convocant: GENERALITAT DE CATALUNYA - DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA

Institut Català de les Dones

Objecte: L'objecte del concurs és la sensibilització social contra la violència masclista, mitjançant propostes de creació literària al voltant de nous models de relació entre dones i homes que superin els estereotips tradicionals basats en les relacions de poder que supediten un sexe a un altre.

Candidats: La participació és oberta a totes les persones físiques majors de 14 anys que estiguin en algun dels supòsits següents:

a) Persones que tinguin residència a Catalunya.

b) Persones membres de les comunitats catalanes de l'exterior.

Característiques: Els microrelats han de recrear situacions de relacions de parella que superin conductes estereotipades de poder i control per part dels homes i de submissió per part de les dones. Cal que els relats reflecteixin relacions de parella basades en el respecte mutu, la resolució pacífica de conflictes i la igualtat d'oportunitats entre dones i homes.

No poden excedir els 420 caràcters. Cal que siguin obres originals i inèdites.

Els microrelats es poden acompanyar d'enllaços a música o imatges de la xarxa, però en cap cas aquestes aportacions seran valorades pel Jurat, que només tindrà en compte el text.

Dotació: La dotació màxima del premi que preveu aquesta Resolució és de 300 euros, en xecs regals a bescanviar per productes de la cooperativa Abacus.

El primer premi està dotat amb un xec regal de 150 euros, el segon premi amb un xec regal de 100 euros i el tercer premi amb un xec regal de 50 euros a bescanviar per productes de la cooperativa Abacus.

Lloc de presentació de candidatures: Caldrà publicar el relat només una vegada a la plana facebook de l'ICD (http://gencat.cat/icdones).

Termini de presentació de candidatures: Fins l'11 de novembre de 2011.

Normativa: Bases i convocatòria (DOGC núm. 5984 - 14/10/2011)

dimecres, 5 d’octubre de 2011

Periodistes i institucions elaboren per primera vegada materials de formació per millorar la perspectiva de gènere a les notícies

L'Institut Català de les Dones (ICD), el Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) i el Col·legi de Periodistes de Catalunya van presentar el 29 de setembre un manual per avançar en la inclusió de la perspectiva de gènere en els continguts informatius dels mitjans de comunicació. Aquest manual es titula "Gènere i mitjans de comunicació. Eines per visibilitzar les aportacions de les dones" i s'ha creat mitjançant un procés de treball en el qual han participat més d'una vintena de periodistes. La seva edició en format DVD està concebuda per realitzar formació a grups de periodistes i estudiants de comunicació amb l'objectiu de promoure la reflexió crítica i ampliar la mirada periodística des del rigor i la pluralitat.

La presentació d'aquest material didàctic va anar a càrrec de Montse Gatell, presidenta de l'Institut Català de les Dones, Ramon Font, president del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, i Xavier Mas de Xaxàs, membre de la Junta del Col·legi de Periodistes de Catalunya.

El manual promou l'anàlisi dels prejudicis de gènere que perviuen en la nostra societat i que penetren en els mecanismes de treball i finalment es reflecteixen en el relat informatiu.

La primera part del manual analitza pràctiques com la invisibilitat i el silenciament de les dones, l'abús dels rols i els estereotips, el tractament de les dones amb presència pública o l'ús del llenguatge i de les imatges. La segona part aprofundeix sobre el tractament periodístic de les polítiques i les migrades, la xacra de la violència masclista i la salut de les dones. Aquests continguts són principalment notícies sobre les quals es proposen reflexions, preguntes i aspectes a debatre, així com estadístiques i resultats d'estudis sobre la pràctica professional que s'analitza.

El manual té una tercera part que incorpora recursos i indicacions per ajudar a superar les rutines de la pràctica periodística i avançar cap a un discurs informatiu que tingui en compte la dimensió de gènere i les aportacions de les dones. Proposa, per exemple, incloure aquesta dimensió a nivell d'enfocament global de la notícia, en la cerca de fonts, i també en el moment d'escollir i prioritzar els temes.

"Gènere i mitjans de comunicació. Eines per visibilitzar les aportacions de les dones" és el resultat d'un procés de dos anys al llarg del qual s'han desenvolupat sis tallers temàtics en el territori de Catalunya. A través d'aquests tallers els i les periodistes participants van aportar la seva experiència i expertesa per fer viable el document. Els i les professionals van consensuar els temes a aprofundir en aquestes sessions i van aportar els materials per a la discussió (principalment notícies dels seus propis mitjans de comunicació). Els tallers també van comptar amb la participació de persones expertes que dinamitzaven les sessions generant debats i reflexions.

En el projecte han col·laborat prop de 25 mitjans de comunicació, 10 especialistes i diverses entitats (Associació de Dones Periodistes de Catalunya, Xarxa Internacional de dones periodistes i comunicadores i Observatori de les Dones en els mitjans de comunicació).