Pàgines

dijous, 26 d’abril de 2012

Beca de recerca Cristina de Pizàn 2012 (Convocatòria)

Organisme atorgant: AJUNTAMENT DE LLEIDA - REGIDORIA DE DRETS CIVILS, COOPERACIÓ I IGUALTAT

Objecte: La Regidoria de Drets Civils, Cooperació i Igualtat convoca una beca dinvestigació amb lobjectiu de donar suport al treball que es desenvolupa en làmbit de la igualtat de gènere i doportunitats entre dones i homes i, alhora, incentivar propostes dactuació en favor de lequitat de gènere i per a la consolidació duna societat més justa i solidària.

Beneficiaris: Poden participar-hi totes les persones, de forma individual o col·lectiva, que estiguin interessades a desenvolupar accions en relació amb la igualtat de gènere.

Característiques: Es valoraran aquells projectes dinvestigació que tinguin com a objectiu aportar dades noves sobre la realitat social, històrica, política, laboral, econòmica i cultural de les dones del municipi de Lleida.
Qui obtingui la beca disposarà de 6 mesos per a la realització i presentació de lestudi, a comptar des de la data demissió del veredicte.

Dotació: La dotació econòmica de la beca és de 3.000 euros.

Lloc de presentació sol·licituds: Les sol·licituds es lliuraran a nom de Jurat de la VIII Beca de Recerca Cristina de Pizan, a lOficina Municipal dAtenció Ciutadana (OMAC) de lAjuntament de Lleida. Plaça Paeria, 11 baixos (edifici Pal·las).

Termini de presentació sol·licituds: Fins  el 31 de gener de 2013.

Normativa, Bases i convocatòria (BOP Lleida 57 de 24.4.2012)