Pàgines

dilluns, 17 de desembre de 2012

La transmissió de valors a través de les joguines

Des de l'Institut Català de les Dones s'ha iniciat una campanya en relació a les joguines no sexistes.


Els jocs intervenen en el desenvolupament personal, relacional i social de les nenes i els nens ja que influeixen en la definició de la pròpia identitat i esdevenen un element d’interactuació i d’acceptació de normes, regles i pautes. Per aquest motiu, les joguines tenen un paper important en l’aprenentatge dels infants perquè a través seu desenvolupen capacitats com la creativitat, la intel·ligència o l’emotivitat.Les joguines, però, també poden ser una via de transmissió de sexisme i de perpetuació de rols tradicionals i limitadors per a dones i homes.
La coeducació té per objectiu la promoció d’una educació i uns valors que potenciïn la igualtat d’oportunitats i l’eliminació de la discriminació per raó de gènere. Per tant, és important que les nenes i els nens tinguin les mateixes oportunitats per ser educats en valors i actituds que ens facin avançar en la construcció d’una societat igualitària.