Pàgines

dilluns, 21 de gener de 2013

El Govern aprova el Pla estratègic de polítiques de dones 2012-2015

  • El document defineix les línies de treball i les directrius que han d’orientar l’activitat dels poders públics catalans cap a la igualtat efectiva de dones i homes
  •  També incideix en la prevenció i l’actuació contra la violència masclista per aconseguir eradicar-la definitivament
El Govern ha aprovat avui el Pla estratègic de polítiques de dones 2012-2015, que defineix les línies d’intervenció, els processos de treball i les directrius que han d’orientar l’activitat dels poders públics catalans cap a la igualtat efectiva de dones i homes, i donar resposta a les preocupacions, necessitats i aspiracions de les dones. Els objectius del pla són fer més eficaces totes les polítiques i actuacions governamentals incorporant la perspectiva de gènere, assolir la igualtat efectiva de dones i homes, i prevenir i actuar contra la violència masclista per aconseguir eradicar-la definitivament.
Els departaments del Govern són els encarregats de concretar les actuacions a desenvolupar per assolir aquests canvis socials a través dels seus plans operatius. Es tracta, per tant, d’una estratègia de treball dual. D’una banda, les polítiques transversals d’igualtat, a través del desenvolupament de la incorporació de la perspectiva de gènere a les polítiques públiques catalanes. I, de l’altra, les polítiques específiques d’igualtat establertes als programes operatius departamentals.
Els objectius estratègics d’aquest Pla són:
  1. Augmentar les accions encaminades a aconseguir la plena igualtat entre dones i homes al conjunt de la societat catalana, en tots els àmbits i sectors.
  1. Incrementar el valor i la visibilització de l’emprenedoria, la carrera professional i el talent femení al mercat de treball.
  1. Millorar la coordinació interdepartamental i la cooperació interinstitucional en l’àmbit de la promoció de la igualtat entre dones i homes.
  1. Millorar els mecanismes per prevenir, detectar i eradicar la violència masclista.
 
Major igualtat, font de creixement econòmic
El pla constata que en els darrers anys no s’han observat gaires avenços en la representació de les dones en la presa de decisions polítiques, econòmiques, socials i culturals, i que aquesta poca presència suposa una pèrdua del talent femení. Actualment únicament hi ha un 14% d’alcaldesses a Catalunya. Les dones representen un 33,3% del Consell General del Poder Judicial i als consells d’administració de l’IBEX 35 únicament hi ha un 11% de conselleres i un 8% de vicepresidentes. Segons un estudi realitzat per la Cambra de Comerç de Barcelona, el cost econòmic de la pèrdua del talent femení, se situa al voltant dels 1.000 milions d’euros a l’any, l’equivalent a l’1% del PIB.
 
Evolució de les estratègies polítiques
Aquest nou pla, el setè a Catalunya, és hereu d’una llarga tradició de planificació en matèria d’igualtat entre dones i homes per part del Govern de la Generalitat. El document aprovat avui manté aquesta tradició i avança en la transversalització de la perspectiva de gènere, la posada en marxa de mesures per assolir-la, alhora que continua apostant per les mesures d’acció positiva. A més, incorpora els avenços legislatius en aquest camp que han tingut lloc en els darrers anys, com la Llei 5/2008, del dret de les dones a eradicar la violència masclista, l’Estatut d’autonomia de Catalunya, i la Llei orgànica 3/2007, per a la igualtat efectiva de dones i homes.

divendres, 18 de gener de 2013

El Servei d’Intervenció Especialitzada (SIE) a Lleida


La consellera Neus Munté inaugura a Lleida un nou servei d'atenció per a dones en situació de violència masclista i els seus fills i filles
El Servei d’Intervenció Especialitzada (SIE) atendrà casos de les comarques del Segrià, Pla d’Urgell, Urgell, Segarra, Noguera i Garrigues

2.120 dones i 675 infants van ser atesos durant el 2012 en el conjunt de SIE d’arreu de Catalunya

La consellera de Benestar Social i Família, Neus Munté, ha inaugurat aquest matí el Servei d’Intervenció Especialitzada (SIE) per a dones en situació de violència masclista i per als seus fills i filles a la demarcació de Lleida. Aquest recurs dóna servei a les comarques del Segrià, Pla d’Urgell, Urgell, Segarra, Noguera i Garrigues.

Des del SIE s’atenen tots els àmbits de manifestació de la violència, tant el de la parella, com el familiar, laboral o comunitari. En aquest sentit, l’equipament té com a objectius principals oferir a les dones i a les seves filles i fills una informació de qualitat sobre els recursos de la xarxa pública i associativa; proporcionar-los una atenció social i terapèutica especialitzada i continuada; adequar el model d'intervenció social, legal i terapèutic al procés de les dones que han patit o pateixen violència; potenciar programes específics i integrals de prevenció, assistència i reparació; i treballar coordinadament amb els serveis externs, atenent el procés específic de cadascuna de les dones. Tal com ha destacat la consellera, “el SIE s’implica en el territori, participa en els circuits i protocols d’actuació, crea un espai d’assessorament a professionals i du a terme accions específiques d’informació i sensibilització juntament amb els agents socials i les entitats. Per tant, tots ens hem de felicitar, especialment Lleida, per poder comptar amb aquest nou servei”.

Durant la inauguració, la consellera ha tingut un record per a les 12 dones que van morir l’any passat a mans de les seves parelles o exparelles i per a totes les dones i infants que viuen situacions de violència masclista. La consellera Neus Munté ha destacat que “la lluita per eradicar aquesta xacra és una prioritat del Govern, un repte importantíssim al qual volem fer front, com ho demostra la posada en marxa del nou SIE”. L’equipament, tot i inaugurar-se avui, ja està en funcionament des del mes de desembre, tal com s’havia compromès el Departament.

Durant la seva intervenció, la consellera ha volgut fer “un reconeixement especial a les professionals i a la coordinadora del servei per la seva tasca. I també un reconeixement a les entitats amb les quals treballem colze a colze al servei dels ciutadans i ciutadanes”. Tal com ha dit la consellera, “us encoratjo als professionals a seguir realitzant la vostra importantíssima tasca i que entre tots puguem posar fi a aquesta xacra social”.

El SIE de Lleida està gestionat per una organització del tercer sector social, UTE El safareig - Dones amb Empenta i compta amb un equip de professionals integrat per vuit persones dels àmbits de la psicologia, treball social, educació social, dret, inserció laboral i administració.

El SIE se suma a la xarxa d’informació i atenció a la dona que a la ciutat de Lleida compta també amb dos Serveis d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) i una oficina de l’Institut Català de les Dones.


La Xarxa d’Atenció i Recuperació Integral ja compta amb 7 SIE

El de Lleida és el setè SIE de Catalunya, que també disposa d’aquest recurs a Girona, Baix Llobregat, Terres de l’Ebre, Tarragona, Catalunya Central, Alt Pirineu i Aran. A més, està previst que es completi el desplegament de la xarxa de SIE amb un nou recurs al Maresme.dimarts, 15 de gener de 2013

Un estudi sobre l’associacionisme femení guanya el 5è Premi Joves Investigadors de les GarriguesL’entrega de premis es va celebrar a l’Albi emmarcar dins la presentació del llibre “Vincles i Arrels”, un recull dels actes de la 8a Trobada d’Estudiosos de les Garrigues celebrada al 2011

El passat dissabte, 12 de gener, va tenir lloc l’entrega del 5è Premi Joves Investigadors de les Garrigues a l’Albi, organitzat pel Consell Comarcal. Els encarregats de lliurar els premis van ser el president del Consell Comarcal, Juli Muro, la coordinadora territorial de Joventut a Lleida, Anna Feliu, i el president del Centre d’Estudis de les Garrigues, Josep Rubió. El treball guanyador del primer premi, dotat amb 600 euros, va ser Associacionisme femení a les Garrigues de la balaguerina Anna Torres. El jurat va destacar d’aquest estudi el gran nombre de fonts utilitzades, el gran treball en dades realitzat, la metodologia emprada a l’hora d’investigar i redactar el treball i el rigor des del punt de vista de l’anàlisi.  

El segon premi, dotat amb 300 euros, va ser pel treball Rutes en BTT per les Garrigues de l’arbequí Marc Ribera. Segons el jurat aquest estudi destaca per l’adequació al terreny i la publicació de material de difusió i creació de canals 2.0 amb les rutes marcades. El tercer i últim dels premis, de 100 euros, va ser per l’estudi Fins l’última gota de la junedenca Alexandra Olmo, que destaca per la recerca duta a terme i per tractar el tema estrella de la comarca, l’oli.

L’acte d’entrega de premis es va emmarcar dins la presentació del llibre de la 8a Trobada d’Estudiosos de les Garrigues (2011) titulat Vincles i Arrels, un recull dels actes dels estudiosos que van participar en aquesta trobada on es tracten temes d’arqueologia de la comarca, història contemporània, antropologia i etnologia, art, filologia, biografies i botànica. L’acte va comptar amb la presència del president del Consell Comarcal, Juli Muro, del diputat provincial, Antoni Villas, de l’alcalde de l’Albi, Víctor Guiu, i de Josep Santesmases, president de la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana que va acudir a l’acte en representació de l’Institut Ramon Muntaner. La cloenda acadèmica de l’acte va anar a càrrec de Lluís Marc Herrera.