Pàgines

dijous, 11 d’abril de 2013

L’Institut Català de les Dones facilita la consulta de la normativa de gènere a través d’un cercador

La base de dades fa accessible a tothom més de 1200 disposicions normatives, amb especial atenció a la normativa catalana que regula i desenvolupa els drets de les dones. També facilita la consulta de la normativa espanyola i la generada per les institucions comunitàries en aquest camp, així com les disposicions emeses per organismes internacionals en relació a les dones, entre les quals destaquen les resolucions de les Nacions Unides.

L’Institut Català de les Dones (ICD) posa a disposició de la ciutadania una base de dades que facilita la recerca i el coneixement de la normativa referent als drets de les dones. El Cercador de normativa de gènere s’ubica al web institucional de l’ICD i destaca per fer molt accessible a tothom més de 1.200 disposicions normatives en aquest camp.

El nou cercador fa especial atenció a la normativa catalana que regula i desenvolupa els drets de les dones, facilita la consulta de la normativa espanyola i la generada per les institucions comunitàries en aquest camp, així com les disposicions emeses per organismes internacionals en relació a les dones, entre les quals destaquen les resolucions de les Nacions Unides.

El Cercador de normativa de gènere permet l’ordenació cronològica dels resultats obtinguts i també la recerca lliure per paraula clau.Les matèries sobre les qual facilita informació són: Acció exterior, Administració Pública, Afers Religiosos, Civil, Comerç i Consum, Comunicació i Publicitat, Comunitats exteriors, Cooperació al desenvolupament, Cultura, Drets fonamentals civils i polítics, Economia, Educació, Esports, Estadística, estudis i indicadors, Foment de la pau, Formació i capacitació, Habitatge, Igualtat, Justícia, Llenguatge, Medi ambient, Mercat de treball, Mobilitat, Món rural, Normes institucionals, Orientació sexual, Participació ciutadana, Pobresa, Polítiques del temps, Polítiques socials, Presa de decisions, Pressupostos de gènere, Propietat privada i drets sobre la terra, Prostitució, Recerca, Representació paritària, Responsabilitat Social Corporativa, Salut, Sector pesquer, Seguretat ciutadana, TIC’s, Turisme, Universitats i Violència.
Aquesta nova eina ha estat elaborada per l’equip de juristes de l’ICD, que és també l’encarregat de la seva actualització i manteniment.