Pàgines

divendres, 28 de juny de 2013

Premis d'excel·lència a la innovació per a dones rurals 2013 (Convocatòria)


Organisme convocant: MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
 
Objecte: Es convoca la concessió dels premis d'excel·lència a la innovació en projectes i activitats realitzades per a dones del medi rural, en règim de concurrència competitiva.

L'objecte d'aquests premis és distingir projectes originals i innovadors, que apliquin models de negoci basats en la gestió sostenible dels recursos rurals que permetin explorar nous jaciments de lloc de treball o que responguin a les necessitats de les dones en el medi rural, per tal de contribuir al desenvolupament sostenible del medi rural.
 
Candidats: Els premis estan dirigits a aquelles persones físiques o jurídiques espanyoles privades que, pel que fa al que disposen els seus estatuts o normes per les quals es regeixin, exerceixin la seva activitat preferentment en el medi rural i cuyo domicili social es trobi en el medi rural, entès segons la definició de la Llei 45/2007 de 13 de desembre de desenvolupament sostenible del medi rural.
 
Dotació: Els premis constitueixen un reconeixement al caràcter d'excel·lència i innovació d'accions i projectes de molt diversa índole, ja completats en la data de publicació de la convocatòria a què concorrin, i en conseqüència no es divideixen en categories. El nombre d'iniciatives reconegudes podrà variar en cada convocatòria anual, sense perjudici que cadascuna d'aquestes iniciatives serà premiada amb una aportació en metàl·lic d'almenys 25.000,00 €, a més d'amb la seva adhesió formal a la Xarxa d'excel·lència i innovació d'iniciatives per a dones en el medi rural en el marc de la Xarxa Rural Nacional, que cercarà la posada en valor i difusió de les mateixes a l'àmbit nacional i internacional.
 
Lloc de presentació de candidatures: Les sol·licituds es presentaran en el Registre General del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
 
Termini de presentació de candidatures: Les sol · licituds es presentaran en el termini de vint dies naturals a partir del dia següent al de la publicació d'aquesta convocatòria en el «Butlletí Oficial de l'Estat».
 
Normativa: 

Beca de recerca Cristina de Pizàn 2013 (Convocatòria)


Organisme atorgant: AJUNTAMENT DE LLEIDA - REGIDORIA DE DRETS CIVILS, COOPERACIÓ I IGUALTAT 
 
Objecte: La Regidoria de Drets Civils, Cooperació i Igualtat de l’Ajuntament de Lleida convoca una beca d’investigació amb l’objectiu de promoure el coneixement sobre la realitat de les dones de Lleida, en els diferents àmbits i èpoques històriques, des d’una perspectiva de gènere, que permetin l’elaboració de propostes per avançar en les polítiques d’igualtat de gènere en el nostre municipi.

Es podran presentar projectes d’investigació que tinguin com a objectiu aportar nous coneixements científics sobre la realitat social, històrica, política, laboral, econòmica i cultural de les dones del municipi de Lleida. Hauran de fer referència als estudis feministes i de gènere que hagin abordat la mateixa temàtica i/o puguin servir de referent teòric i metodològic. 

Beneficiaris: Poden participar-hi totes les persones, de forma individual o col·lectiva, que estiguin interessades a desenvolupar accions en relació amb la igualtat de gènere. 
 
Dotació: La dotació econòmica de la beca és de 3.000 euros. 

Lloc de presentació sol·licituds: Les sol·licituds es lliuraran a nom de Jurat de la IX Beca de Recerca Cristina de Pizan, a l’Oficina Municipal d’Atenció Ciutadana (OMAC) de l’Ajuntament de Lleida. Plaça Paeria, 11 – baixos (edifici Pal·las). 

Termini de presentació sol·licituds: Fins  el 31 de gener de 2014. 

Normativa: Bases i convocatòria (BOP Lleida 113 de 27.6.2013)

dijous, 20 de juny de 2013

7a. TROBADA DE LES GARRIGUES, EN FEMENÍ

Un any més la Federació dAssociacions de Dones de les Garrigues (FADG) celebra la Trobada de les Garrigues, en FEMENÍ. Aquest any és el Vilosell el municipi que acollirà tots els actes preparats per al 6 de juliol. Entre les activitats organitzades comptarem amb una nova obra de teatre del grup Rellotge de Sorra Garriguenc, que es va crear i impulsar des de la FADG per oferir a la població espais de sensibilització envers la igualtat dels homes i de les dones. Lobra que es representarà per primer cop porta per títol De Joana a Gemma: 500 anys dhistòria, amb la qual es presenta un guió original i inèdit, que reflecteix biografies de primeres dones del nostre territori, alcaldesses i diputades de les Garrigues que hi ha hagut al llarg de la història.