Pàgines

divendres, 26 de juliol de 2013

Premi Dona i Esport (Convocatòria)


Organisme convocant: AJUNTAMENT DE BARCELONA.  Institut Barcelona Esports

Objecte:
1. L’objecte del Premi Mireia Tapiador a la Promoció de l’Esport és reconèixer els mèrits de la candidata que resulti premiada per la seva tasca de difusió i promoció de l’esport.
 2. L’objecte del Premi al Mitjà de Comunicació és reconèixer els mèrits de la candidatura que resulti premiada per la tasca de promoció i difusió de fets, activitats i èxits relacionats amb les dones i l’esport.
 3. L’objecte del Premi a la Dona Esportista és reconèixer els mèrits de la candidata que resulti premiada per la seva trajectòria esportiva en competició o la consecució d’alguna fita esportiva.
 4. L’objecte del Premi al Club Esportiu és reconèixer els mèrits de la candidatura que resulti premiada per la seva tasca de promoció de l’esport femení, per la seva trajectòria esportiva o la consecució d’alguna fita esportiva. O bé per fomentar la participació i presència de les dones en tots els àmbits d’actuació impulsant el principi d’igualtat d’oportunitats.

Categories: s’estableixen les modalitats de premis següents:
 1. Premi Mireia Tapiador a la Promoció de l’Esport.
 2. Premi al Mitjà de Comunicació.
 3. Premi a la Dona Esportista.
 4. Premi al Club Esportiu.
  
Candidats:
1. Podran ser candidates al "Premi Mireia Tapiador a la Promoció de l’Esport" les dones que hagin destacat en la seva tasca de difusió i promoció de l’esport.
2. Podran ser candidates al "Premi al Mitjà de Comunicació" les persones físiques o jurídiques que hagin destacat per la tasca de promoció i difusió de fets, activitats i èxits relacionats amb les dones i l’esport.
3. Podran ser candidates al "Premi a la Dona Esportista" les dones que hagin destacat en la seva trajectòria esportiva en competició o hagin aconseguit alguna fita esportiva.
4. Podran ser candidates al "Premi al Club Esportiu" les persones jurídiques que hagin destacat per la tasca de promoció de l’esport femení, per la seva trajectòria esportiva o la consecució d’alguna fita esportiva. O bé que hagin fomentat la participació i presència de les dones en tots els àmbits d’actuació impulsant el principi d’igualtat d’oportunitats.

Dotació: el "Premi Dona i Esport" té estrictament caràcter honorífic, motiu pel qual en cap cas suposarà una quantitat econòmica per a les candidatures premiades.
Les candidatures premiades rebran un objecte commemoratiu.

Lloc de presentació de candidatures: es determinarà en cada convocatòria.

Termini de presentació de candidatures: es determinarà en cada convocatòria.

Normativa: Bases Reguladores (BOP Barcelona de 24.7.2013)

Observacions: es tracta de Bases Reguladores. Encara no publicada convocatòria.