Pàgines

divendres, 23 d’agost de 2013

BASES CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIÓ A ENS LOCALS DE L'INSTITUT CATALÀ DE LES DONES (2013)

DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL I FAMILIA
·         Bases per a la concessió de les subvencions a ens locals per finançar les despeses derivades de l’elaboració, la implementació o el desenvolupament de polítiques de dones
Es finança el disseny i lelaboració de plans de polítiques de dones així com la implementació de projectes que incorporin la perspectiva de gènere i de les dones. El termini de presentació de sol·licituds s'obrirà quan es publiqui la convocatòria al DOGC.(22.08.2013)