Pàgines

dijous, 30 de gener de 2014

Notícia: El Govern aprova el Programa d'intervenció integral contra la violència masclista


El Govern ha aprovat el Programa d’intervenció integral contra la violència masclista. Aquest pla estableix les línies estratègiques i les principals actuacions per eradicar la violència masclista a Catalunya, tal i com estableix la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista.