Pàgines

divendres, 14 de desembre de 2018

Formació sobre comunicació i llenguatge igualitari al Consell Comarcal de les Garrigues


 5+5

EINES PER A LA IGUALTAT


El Consell Comarcal de les Garrigues, a través del Servei d'Informació i Atenció a les Dones (SIAD), va organitzar el dia 13 de desembre la jornada de formació Eines per a la igualtat, en què l'agent d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes Maribel Bella va parlar sobre comunicació i llenguatge igualitari.
La formació estava adreçada a càrrecs electes i personal tècnic de l'Administració i tenia com a finalitat capacitar el personal i cos polític sobre els usos no sexistes del llenguatge, dins de la línia estratègica 2 del I Pla d'Igualtat de gènere del Consell Comarcal de les Garrigues 2017-2021.
dimecres, 5 de desembre de 2018

PRESENTACIÓ SAI LES GARRIGUES (LGBTI)


El Consell Comarcal de les Garrigues i la Direcció General d’Igualtat del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies van subscriure el passat 10 d’octubre un acord per impulsar un nou Servei d’Atenció Integral (SAI) per defensar els drets de les persones lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals (LGBTI) al nostre territori. D’aquesta manera, la nostra comarca ja compta amb aquest servei, que es presta a les instal·lacions del Consell Comarcal i que formarà part de la Xarxa SAI LGTBI de Catalunya.

Per tal que pugueu conèixer millor el funcionament del SAI us presentem el document següent: 

Informació SAI